Kerkwerve 9, 4873 CE Etten-Leur
  076 50 22 142   Maak nu een afspraak!

AVG Wetgeving 25 mei 2018.

AVG – GDPR

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dit is Nederlandse uitvoering van de Europese GDPR wetgeving – General Data Protection Regulation, met als doel het eindeloze verzamelen van persoonsgegevens door bedrijven aan banden te leggen.

Wie doet wat?

Wie doet wat en wie is er verantwoordelijk? Daarover is de wet duidelijk. Bedrijven zijn allemaal zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die ze beheren, en de wijze waarop ze aan deze vernieuwde wet voldoen.

Wij werken met Salonhub, een kassa programma waarmee we alle data bijhouden.

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website: www.desalonhaarmede.nl en ontvangers van online mailingen van De Salon hierna te noemen: De Salon.

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met De Salon of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking
De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • het inplannen van afspraken met jou;
 • het jou goed van dienst kunnen zijn in onze Salon;
 • het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventueleklachten;
 • het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goedebedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;

o klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;

o ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
o ter verbetering van onze website;
o anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;o het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?
Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

 • Door jou ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):
  • Je naam
  • Geboortedatum*
  • Geslacht*
  • Adresgegevens*
  • Je telefoonnummer*
  • Je e-mailadres*
  • Jouw bankrekeningnummer met tenaamstelling*
  • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Overige gegevens:
  • Gegevens over jouw surfgedrag op onze site;
  • IP-adres internetbrowser en apparaat type.Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze Salon bewaren wij verder:

• Klantgegevens uit onze historie met jou:

 • Gemaakte afspraken
 • Behandelingen
 • Gekochte producten
 • Recepten
 • Kassabonnen
 • Gespaarde punten
 • Verkochte abonnementen
 • SEPA incasso’s
 • Log verzonden e-mail

page1image3670640page1image1693296page1image3670848page1image3671056

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd. De ouders/ voogd kunnen hun toestemming intrekken , wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Cookies
Onze Salon gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:

1. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Wij geven je de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kan je gebruik maken van de social media buttons. Als je op een van deze buttons klikt, word je doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra je doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vind je op hun eigen website: Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. De Salon gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Salon heeft hier geen invloed op. De Salon heeft jouw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering,
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met de Salon: Kerkwerve 9 4873 CE Etten-Leur, telefoon 076 50 22142.

Klachtrecht
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.
Denk hierbij aan:
– mailchimp (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)
– banken (als je anders dan contant betaalt)
– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
– Salonhub (de leverancier van ons afspraaksysteem en kassasysteem)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

page2image3774432page2image3767984page2image3780672page2image3787328page2image3792944page2image3793568page2image3780048page2image3784208page2image3787536page2image3792528

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Ilse van Dongen, 076 50 22 142.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018. Contactgegevens

page3image3674592page3image1673744page3image3677088

De Salon haarmode.

Kerkwerve 9 4873 CE Etten-Leur.
076 50 22 142
Info@desalonhaarmode.nl
Kamer van Koophandel : 20055856

page3image3677920

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 20:00 uur, vrijdag vanaf 08:00 uur en zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur onder telefoon nummer 076 50 22 142.

Categories: Ons team